บริษัท เวนคอน ซัพพลาย แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

0-5396-0638, 09-5451-4078, 08-4406-6868
vencon.office@gmail.com

แคตตาล็อกออนไลน์

งานระบบประปาสุขาภิบาล 

เพิ่มรายการขอใบเสนอราคา ขอรายละเอียด

งานระบบประปาสุขาภิบาล  บริการออกแบบ ให้คำปรึกษา จำหน่าย ติดตั้งงานระบบท่อประปา สำหรับอาคารสูง งานระบบท่อน้ำร้อน (PPR) ท่อเหล็ก API ท่อ GSP ซึ่งให้บริการทั้งงานติดตั้งใหม่ และ รื้อ ย้าย ระบบท่อเดิมที่ชำรุด ให้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในงาบประมาณที่กำหนด ในเขตภาคเหนือตอนบน

งานระบบประปาสุขาภิบาล
งานระบบประปาสุขาภิบาล
งานระบบประปาสุขาภิบาล
งานระบบประปาสุขาภิบาล

 

 

บริษัท เวนคอน ซัพพลาย แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

ที่อยู่ : 105/9 มบ.ร้องขุ่น หมู่ 10 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ : vencon-air.yellowpages.co.th