บริษัท เวนคอน ซัพพลาย แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

0-5396-0638, 09-5451-4078, 08-4406-6868
vencon.office@gmail.com

แคตตาล็อกออนไลน์

 • เวนคอน ซัพพลาย แอนด์ เทคโนโลยี บจก - งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

  งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

 • เวนคอน ซัพพลาย แอนด์ เทคโนโลยี บจก - งานระบบระบายอากาศ

  งานระบบระบายอากาศ

 • เวนคอน ซัพพลาย แอนด์ เทคโนโลยี บจก - งานระบบประปาสุขาภิบาล 

  งานระบบประปาสุขาภิบาล 

 • เวนคอน ซัพพลาย แอนด์ เทคโนโลยี บจก - งานติดตั้ง Fire Protection

  งานติดตั้ง Fire Protection

 • เวนคอน ซัพพลาย แอนด์ เทคโนโลยี บจก - งานออกแบบ ห้องคลีนรูม

  งานออกแบบ ห้องคลีนรูม

 • งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

  งานระบบปรับอากาศ 1.1   จำหน่ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สำหรับที่พักอาศัย อพาร์ทเม้นท์ คอนโด มีทั้งแบบติดผนัง (Wall Type) แบบตั้งแขวน (Floor-Ceiling Type) แบบกระจายลม 4 ทิศทาง (Cassette Type) แบบคอล์ยเปลือยซ่อนในฝ้า แบบต่อท่อลม (Duct Type) รวมทั้งแบบระบบ VRV/VRF 1.2  จำหน่ายติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับอาคารขนาดใหญ่ ซึ่งมีให้...

  หมวดหมู่ : คูลลิ่งทาวเวอร์แอร์ขนาดใหญ่

 • งานระบบระบายอากาศ

  งานระบบระบายอากาศ  งานติดตั้ง Ventiletion บริการออกแบบ ให้คำปรึกษา จำหน่าย ติดตั้ง ์งานระบบระบายอากาศ สำหรับอาคาร สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งงาน เฉพาะทาง เช่น ห้องแยกโรคผู้ป่วยติดเชื้อ ห้องผสมยาเคมีบำบัด ในเขตภาคเหนือตอนบนทั้งหมด    

  หมวดหมู่ : คูลลิ่งทาวเวอร์แอร์ขนาดใหญ่

 • งานระบบประปาสุขาภิบาล 

  งานระบบประปาสุขาภิบาล  บริการออกแบบ ให้คำปรึกษา จำหน่าย ติดตั้งงานระบบท่อประปา สำหรับอาคารสูง งานระบบท่อน้ำร้อน (PPR) ท่อเหล็ก API ท่อ GSP ซึ่งให้บริการทั้งงานติดตั้งใหม่ และ รื้อ ย้าย ระบบท่อเดิมที่ชำรุด ให้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในงาบประมาณที่กำหนด ในเขตภาคเหนือตอนบน    

  หมวดหมู่ : คูลลิ่งทาวเวอร์แอร์ขนาดใหญ่

 • งานติดตั้ง Fire Protection

  งานติดตั้ง  งานระบบดับเพลิงบริการออกแบบ ให้คำปรึกษา จำหน่าย ติดตั้ง ท่อดับเพลิงและอุปกรณ์สำหรับงานระบบดับเพลิงทุกชนิด ในเขตภาคเหนือตอนบน  Fire Protection งานเดินท่อ

  หมวดหมู่ : คูลลิ่งทาวเวอร์แอร์ขนาดใหญ่

 • งานออกแบบ ห้องคลีนรูม

  งานออกแบบ ติดตั้ง ห้องคลีนรูม

  หมวดหมู่ : คูลลิ่งทาวเวอร์แอร์ขนาดใหญ่